netherlands_flags_flag_17041 (12K) united_kingdom_flags_flag_17079 (29K) germany_flags_flag_17001 (12K) indonesia_flags_flag_17013 (16K)


Wat betekent Multidimensionale Kinesiologie


Waar staat Multidimensionale Kinesiologie voor?

Kinesiologie staat voor de leer van de energie beweging. MDK staat voor de leer van de energiebeweging aangestuurd vanuit het oorspronkelijke wezen verbonden met het creatieveld om de trilling van creatie te begeleiden tot de manifestatie ervan in houding, beweging en de manier van doen en laten in het dagelijks leven. Dit leidt tot het opheffen van chronische, fysieke en psychische klachten, het realiseren van je eigen dromen en een liefdevol leven in gezondheid en geluk.

Anders verwoord: Waarneming integreer via je sensoren naar het punt, waar een zintuig het omzet naar een creatie. Vanuit deze creatie maak je de beweging die zich vertaald in communicatie, handelen en stappen zetten, maar ook meestal de werkelijkheid die je achter je klacht zit. Het lichaam weerspiegeld hoe jij in elkaar zit. Het is de beweging vanuit het brein die zich weerspiegeld in het lichaam, door middel van fysieke klachten of in de psyché, via stoornissen waarin je vastloop. Het is de creatie die vooraf gaat aan de vorming van de klacht en de gevolgen die hier uit ontstaan, die we met MDK bij Get The Balance kunnen balanceren.

Door vooraf te zorgen dat verbinding en samenwerking van de elementen onderling afgestemd zijn en de behandeling ondersteunen is de cliënt staat heel veel zelf te herstellen. Wat de cliënt zelf niet kan, wordt aangelegd en hersteld. Vervolgens wordt er ondersteuning gegeven aan wat opnieuw aangelegd is en verzorg dat wat opnieuw is aangelegd ook vastgehouden wordt, zodat het herstel zich kan manifesteren in beweging, houding en manier van doen en laten.

Via deze benadering is de cliënt in staat de creatie achter zijn klacht een halt toe te roepen. De klacht was slecht een weerspiegeling; een uitdrukking van de creatie, vanuit het brein met de denkgeest. Het is de denkgeest die de Goddelijke geest belemmert, om het zelf genezende vermogen van nieuwe hardware en software, zoals als kwaliteiten en vermogens te voorzien.

Als je denken en manier van doen veranderen, verandert het lichaam met je mee. het lichaam en de geest kunnen in samenwerking met de ziel, veel klachten zelf overwinnen, als het aangestuurd wordt vanuit het geüpdatete en van nieuwe hardware en software voorziene zelfgenezend vermogen.

Operaties, therapieën en medicaties zullen een beter resultaat hebben, omdat de voedingsbodem van de klacht, de creatie is verdwenen. Uitzaaiing en / of verschuivingen van klachten in het lichaam en psyché, zijn niet meer nodig, omdat de creatie achter de klacht in balans is gebracht, met als gevolg dat de cliënt nu bewust inzicht heeft gekregen in zichzelf en zijn manieren van doen.

Als de oorzaak achter de klacht niet wordt bereikt in de geboden aanpak, zullen klachten blijven verschuiven. Klacht bestrijding met alternatieven als medicatie, operaties en of therapieën, kan nodig zijn om tot herstel te komen. Maar als de reguliere oorzaak achter de klacht niet meegenomen wordt in het herstel, zal het herstel slechts tijdelijk zijn en geen genezing brengen. Een cliënt zal terugvallen in zijn klacht of nieuwe klachten ontwikkelen, die een uitzaaiing zijn van de eerder behandelde klacht, waarbij het overwinnen van de oorzaak achter de klacht niet bereikt is.

Als de boodschap achter de klacht duidelijk en overwonnen is, ben je gegroeid in je evolutie. MDK ondersteund die evolutionaire groei. de cliënt kan zijn krachten weer verzamelen en die richten op het leven.