netherlands_flags_flag_17041 (12K) united_kingdom_flags_flag_17079 (29K) germany_flags_flag_17001 (12K) indonesia_flags_flag_17013 (16K)
Voorbeelden


Met wat voor middelen werken we / welke ondersteuning wordt geboden.

We werken onder andere met Meridiaan Balance producten van Pervital.

Meridiaan balans frequentie producten helpen onverwerkte emoties, die chronische klachten en steeds terug kerende klachten in stand houden, te verwerken. Hierdoor hebben de gebeurtenissen uit het verleden geen invloed meer op het fysieke gestel.

Door eigen ervaring met deze producten, ben ik er van overtuigd dat o.a. onverwerkte emoties een grote rol spelen in het geestelijke en fysieke gestel.

Het verwerken van emoties is dan ook erg belangrijk om verder te kunnen in het leven. Merk je dat je verder wilt, maar niet kunt, dan zit er hoogst waarschijnlijk een blokkade van een onverwerkte emotie.

Soms denk je dat heb ik allang achter de rug, dat is best mogelijk maar, de blokkade zit er nog, dus is het nog niet helemaal goed verwerkt. Uit eigen ervaringen heb ik gemerkt, dat verschillende emoties opnieuw (soms een paar keer) verwerkt moeten worden om verder te kunnen gaan. Door Meridiaan frequentie druppels, heb ik de emoties opnieuw kunnen verwerken. Het probleem van vroeger heb ik opnieuw een plek gegeven, waardoor er weer ruimte in jezelf ontstaat en daardoor weer verder kunt en door kunnen groeien.

Emoties zijn primair, het is een overlevings mechanisme. De "E" staat voor energie en "motie" komt van het Latijnse woord "Movore", dat bewegen betekend.

Op basis van de prikkels uit de omgeving die via alle zintuigen binnen komen, ontstaat er in het lichaam een hormonale en een nerveuse respons en wordt energie in beweging gezet. Er is sprake van een emotie. Binnen een fractie van een seconde treedt er in het lichaam een reactie op, die gericht is op overleven. Dit vindt heel onbewust plaats, na deze primaire reactie, treedt er een soort secondaire reactie op, waarbij op basis van de eerste reactie, gevoelens en gedachte krijgen. Op basis van de primaire emotionele reactie, de daarna optredende gevoelens, gedachte en de daaraan gekoppelde situatie, wordt de gehele gebeurtenis in onze hersenen opgeslagen en verwerkt. Het verwerken van de emotie wil zeggen dat tussen een groot aantal verschillende hersen gebieden, de juiste verbindingen tot stand komen en dat er sprake is van de juiste timing en synchronisatie van de zenuwreacties in de hersenen. Is er sprake van de juiste intergratie en synchronisatie, dan werken onze hersenen optimaal en treden er bij een volgende soortgelijke emotie, geen storingen in gedrag en fysieke functies op.